AWS Moln

AUTOMATISERING AV AWS MILJÖER FÖR ATT OPTIMERA ER LEVERANS ÄR DEN STÖRSTA FÖRDELEN MED AWS MOLNTJÄNSTER.
LEVERERA HELT NYA APPLIKATIONSMILJÖER I MINUTER.
KOMBINERA VÅRA AWS KUNSKAPER MED VÅRA LINUX/UNIX OCH WINDOWS KOMPETENS FÖR ATT INSTALLERA, KONFIGURERA, DRIFTSÄTTA OCH ÖVERVAKA ER AWS MILJÖ.

Soltec är AWS Partner och våra konsulter är utbildade hos AWS och arbetar dagligen med AWS lösningar och tjänster.

Vi kan hjälpa er med t.ex :-

  • AWS infrastruktur såsom VPC, EC2, Nätverk, IAM, DNS Route53, Direct Connect m.fl
  • Serverless lösningar mha Lamba, Kinesis och DynamoDB

Kombinera våra AWS kunskaper med våra Linux/Unix och Windows kompetens för att installera, konfigurera, driftsätta och övervaka er AWS miljö.