Oracle Moln,

Välkommen att provköra Oracles Molntjänster i 30 dagar!

Oracles Molntjänst är unik. Den är den enda molntjänst som erbjuder topp till botten integration från en och samma leverantör.

Nu har Oracle lanserat ett ”prova på” erbjudande. Ni erbjuds använda Oracles Molntjänster till ett värde av $300 upptill 30 dagar.

SaaS/DaaS, PaaS och IaaS! Oracle täcker många behov med sitt bredda produktsortiment.

Om efter 30 dagar eller när $300 är förbrukat avslutas ditt abonnemang automatiskt och ditt data är raderat. Vill du fortsätta använda Oracles Molntjänster konverteras ditt konto till ett sk ”Pay-as-You-Go” konto med några enkla steg.

Prova på Oracles Molntjänster