Hosting/Molntjänster

Hosting – Hostar servrar, storage eller hela skåp hos oss.

Fråga gärna om våra hostingtjänster!

Molntjänster – Vi kan hjälpa Er att konfigurera Era applikationsmiljöer i molnet.

Hosting

Hostar servrar, storage eller hela skåp hos oss. Vi erbjuder övervakning och underhåll som tilläggstjänster.

Fråga oss om vår hosting tjänster.


 

Moln

Vi kan hjälpa Er att konfigurera Era applikationsmiljöer i molnet. Vi använder oss av AWS och Oracle Cloud tjänster som våra huvud leverantörer av molntjänster.

Alternativt kan Ni bygga Era egna ägde Moln miljöer och vi kan hjälpa till med detta också.

Varför utveckla och implementera en molnstrategi?

 • Molnet levererar förbättrad flexibilitet mha on-demand själv betjäning och snabb elasticitet. Molnet tillåter verksamheten att utöka eller ändra sina IT resurser snabbt och enkelt.
 • Publik eller Privat moln eliminera leverans förseningar mha on-demand resurser.
 • Molnet ersätter stora investerings behov mha usage-baserade kostnader.
 • Utiliserar molntjänster för att kostnadseffektivt bemöta ökad eller minskad kapacitets volymer.
 • Delar processing kapacitet enkelt bland alla Era medarbetare oberoende av geografisk spridning.
 • Moln ”Measured Service” för enkel kostnadsfördelning och resursplanering.
 • Web portal administration av Ert Moln.
 • DR med låg kostnad till verksamheter av alla storlekar.
 • Minska Er miljö/Eko IT footprint tack vare publik Moln.
 • Befria Er från kapitalkravet på Er IT budget och frigör kapital till andra viktiga behov mha :-
 • Privat Moln,
  • IT verksamheten installera virtualiseringsteknologier och resurs allokeringsteknologier som en del av en molnlösning. Kostnadsbesparingar följer genom optimerad och förbättrad resurs utilisering.
 • Publikt Moln,
  • IT verksamheten får kostnadsbesparingar genom att överlåta kapital kostnaden till Molnleverantören istället för att ha bundet en större del av Er budget för att köpa in och bedriva egna system.

Nyheter hos Soltec

Fujitsu Forum, November 07–08, 2018 Munich

Fujitsu Forum, November 07–08, 2018 Munich

Immerse yourself at Fujitsu Forum, November 07 – 08, Munich From enhanced efficiency; improved productivity; immersive and seamless experiences for customers - great in-store technology is the key element towards becoming a retail disruptor and leader. Get the right...

Provkör Oracle Moln!

Provkör Oracle Moln!

Oracle Moln, Välkommen att provköra Oracles Molntjänster i 30 dagar!
 Oracles Molntjänst är unik. Den är den enda molntjänst som erbjuder topp till botten integration från en och samma leverantör. Nu har Oracle lanserat ett "prova på" erbjudande. Ni erbjuds använda...

Oracle SuperCluster M7: En Teknisk Genomgång

Oracle SuperCluster M7: En Teknisk Genomgång

Oracle SuperCluster product experts take you on a 10 minute deep dive into the Oracle SuperCluster M7 engineered system -- to learn why it's truly the ultimate platform for Oracle Databases and Applications.